Đặt hàng - 08 38 345 987
- 0916 501 910

Tôm Tích lột vỏ

Danh mục: Tôm tích lột vỏ 4 món
Giá tiền: 70,000 VND
Chia sẽ:

 Tôm tích lột vỏ 4 món

Chi tiết

 Tôm tích lột vỏ 4 món

Sản phẩm cùng loại